مشخصات ناقضین حقوق بشر در جریان تظاهرات سراسری آبان ماه ۹۸

تصویر کادر و فرمانده کلانتری ۲۳ گلدشت معالی آباد ⁧‫ سرگرد جمشیدی‬⁩ که در به قتل رساندن حداقل یک نفر در جریان ⁧‫تظاهرات سراسری‬⁩ ۲۵ آبان ⁧‫شیراز‬⁩ نقش داشتند. تصویر دیگر ⁧‫سرهنگ زارعی‬⁩ فرمانده سپاه ناحیه ثارالله است. مسئولیت کیفری قتل و جنایت علیه بشریت متوجه تک تک این افراد است اعضای شورای تامین شهرستان … ادامه خواندن مشخصات ناقضین حقوق بشر در جریان تظاهرات سراسری آبان ماه ۹۸