ایران جهان در رسانه ها

این صفحه اختصاص به مشارکت ایران جهان و اعضای آن در رسانه ها برای ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون دارد. در این صفحه مصاحبه ها، مقالات و سخنرانی های همکاران ایران جهان را خواهید یافت. وضعیت حقوق بشر در ایران در هفتادویکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرآیا در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، حق … ادامه خواندن ایران جهان در رسانه ها