مسئولیت روزنامه‌نگاران حامی سرکوب

نویسنده: احسان حسین زاده این روزها در کنار موضع گیری های رسمی سران حکومت جمهوری اسلامی از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا فرماندهان سپاه و بسیج در محکوم کردن برگزاری تجمعات و اساسا شرور خواندن معترضین یا مرتبط دانستن آنها به کشورهای خارجی به اتهام خرابکاری و تروریسم و جاسوسی، به وضوح روزنامه نگارانی … ادامه خواندن مسئولیت روزنامه‌نگاران حامی سرکوب