موج خشونت و سرکوب جمهوری اسلامی به کودکان رسیده است

بر اساس گزارش های رسیده به ایرانِ جهان بیش از ۹ کودک در جریان اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ کشته شده اند. در جریان این اعتراض ها ماموران انتظامی و امنیتی رسمی و نیروهای نظامی غیررسمی جمهوری اسلامی از جمله “نخسا” بی محابا به روی معترضان آتش گشودند و در شهرهای مختلف انسان های زیادی … ادامه خواندن موج خشونت و سرکوب جمهوری اسلامی به کودکان رسیده است