بیانیه مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد سرکوب اعتراضات در ایران

ژوزپ بورل مسئول جدید سیاست خارج اتحادیه اروپا بعد از گذشت بیش از سه هفته از سرکوب اعتراضات مردم توسط حکومت ایران بیانیه ای در این مورد صادر کرده است که نشان دهنده موضع اتحادیه اروپا در این باره است. در این بیانیه آمده است: “برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش استفاده از زور بطور … ادامه خواندن بیانیه مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد سرکوب اعتراضات در ایران