تجمعات دانشجویان در روز دانشجو

شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام نمود همزمان با روز دانشجو تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران ،امیرکبیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدست به تجمعات اعتراضی زدند.دانشجویان شعارهایی از قبیل”آزادی و عدالت ،این است شعار ملت ” “ملت عاصی‌ از ستم ایستاده اند کنار هم ” “اساتید ،اساتید حرف بزنید نترسید “”خیابان ها خونی شد ،آرزو قربانی شد … ادامه خواندن تجمعات دانشجویان در روز دانشجو