تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برای گرامی‌داشت روز دانشجو تجمعی در محوطه این دانشگاه برگزار کردند. در این تجمع دانشجویان برای ادای احترام به کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ یک دقیقه سکوت کردند. پلاکاردهایی در دست دانشجویان در اعلام حمایت از اعتراضات کارگری در ایران مشاهده می‌شد. همچنین در این تجمع بیانیه ای … ادامه خواندن تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت