شکنجه گر رژیم سوریه پای میز محاکمه

فردا ۲۳ آوریل انور.ر افسر عالی رتبه اطلاعات سوریه به جرم مشارکت در شکنجه و آزارجنسی هزارن تن از زندانیان و قتل ۵۸ نفر  زندانی در زندان الخطیب دمشق،در دادگاهی در آلمان به پای میز محاکمه خواهد رفت. دادگاه آلمان بر اساس اصل صلاحیت جهانی به این جرم رسیدگی خواهد کرد. بر اساس اصل صلاحیت … ادامه خواندن شکنجه گر رژیم سوریه پای میز محاکمه