نامه سرگشاده جمعی از وکلای دادگستری در مورد اعتراضات اخیر ایران

ملت شریف و داغدار ایران،بدینوسیله ما جمعی از وکلای دادگستری بر حسب سوگندی که خورده ایم تا همواره مدافع مظلوم باشیم و شرافتمان را وثیقه سوگندمان گذاشته ایم، به همین سبب نمی توانیم چشم خود را بر روی وقایع تلخ و شوم اخیر که در مام میهن رخ داده بسته و سکوت را خیانت به … ادامه خواندن نامه سرگشاده جمعی از وکلای دادگستری در مورد اعتراضات اخیر ایران