کمیسر عالی حقوق بشر سرکوب مردم توسط حکومت ایران را محکوم کرد

میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل در گزارش خود نسبت به برخورد خشونت آمیز با معترضین بازداشت شدگان ،نقض حق دادرسی عادلانه در خصوص آنان ابزار نگرانی کرد.و نسبت به عدم شفافیت در خصوص تعداد کشته شدگان و ادامه دستگیری ها هشدار داد .این کمیسر ضمن انتشار گزارشی از دولت ایران در … ادامه خواندن کمیسر عالی حقوق بشر سرکوب مردم توسط حکومت ایران را محکوم کرد