مشخصات بازداشت‌شدگان تظاهرات آبان سال ۹۸

سازمان ایران جهان اسامی بازداشت‌شدگان در جریان تظاهرات سراسری آبان ماه ۹۸