قتل قاسم سلیمانی، ترور یا دفاع پیش دستانه؟

احسان حسین زاده پیشینه قاسم سلیمانی نام قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان دیده می‌شود. این قطعنامه همان قطعنامه رسمیت بخشنده به برجام است که در ضمیمه دوی آن نام قاسم سلیمانی به عنوان شخصی که با محدودیت سفر به خارج از ایران است وجود دارد. … ادامه خواندن قتل قاسم سلیمانی، ترور یا دفاع پیش دستانه؟