۳۴مین نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران

نوشته شده توسط سازمان ایرانِ جهان سی‌وچهارمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر امروز در ژنو برگزار شد. در این دوره به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز رسیدگی شد. قبل از شروع اجلاس سازمان های بین المللی غیردولتی توصیه هایی را به جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کرده … ادامه خواندن ۳۴مین نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران