شکنجه روانی خانواده کشته‌شدگان ادامه دارد

بعد از گذشت حدود یک ماه از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران، و پس از کشته شدن چند صد نفر که هنوز آمار دقیق جان باختگان بدلیل سانسور و تهدید حکومت و سرباززدن مقامات رسمی ایران ارائه نشده است، همچنان تهدید، ارعاب و شکنجه روانی خانواده این جان باختگان ادامه دارد و مقامات جمهوری … ادامه خواندن شکنجه روانی خانواده کشته‌شدگان ادامه دارد