محمد مقیمی وکیل ⁧‫فرهاد میثمی‬⁩ اعلام کرد که موکلش از بند۴ زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده است. او همچنین از ممنوع الملاقات بودن فرهاد میثمی در دو هفته اخیر خبر داد. گفتنی است این انتقال غیرقانونی احتمالا به دلیل نامه مشترک اخیر فرهاد میثمی و محمد حبیبی باشد که در آن فرهاد میثمی با خطاب قرار دادن مسوولان قوه قضاییه و سازمان زندان ها  از کاهش ملاقاتهای حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، همچنین از ممنوعیت های غیرقانونی دیگر نظیر عدم دریافت کتاب و نشریات مجاز و ایجاد محدودیت در تماس تلفنی زندانیان به شدت انتقاد کرده بود.