مقاله

قتل قاسم سلیمانی، ترور یا دفاع پیش دستانه؟

گزارش

مشخصات بازداشت‌شدگان تظاهرات آبان سال۹۸

بیانیه

بیانیه در محکومیت نقض حقوق اقتصادی مردم، و حمایت از آزادی تجمعات

فهرست ناقضین حقوق بشر در ایران

کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ایران جهان واستفاده ازمطالب آن باذکرمنبع آزاداست