ژوزپ بورل مسئول جدید سیاست خارج اتحادیه اروپا بعد از گذشت بیش از سه هفته از سرکوب اعتراضات مردم توسط حکومت ایران بیانیه ای در این مورد صادر کرده است که نشان دهنده موضع اتحادیه اروپا در این باره است.

در این بیانیه آمده است: “برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش استفاده از زور بطور گسترده و بیش از اندازه در مقابل مردم معترضِ صلح‌جو غیرقابل قبول است”. همچنین در بخش های دیگر بیانیه از دولت ایران خواسته شده که توسط یک کمیته تحقیق شفاف و قابل اعتماد در مورد شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان تحقیقات کامل صورت گیرد.
در این بیانیه علاوه بر لزوم پاسخگو کردن اشخاصی که علیه مردم از زور و خشونت استفاده کرده‌اند، از حکومت ایران خواسته شده تا تمام بازداشتی های اعتراضات اخیر فورا آزد شوند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین قطع اینترنت توسط دولت ایران را ناقض حقوق بنیادین مردم در دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دانسته و علاوه بر تاکید بر احترام به حق آزادی بیان و اجتماعات مردم توسط حکومت ایران، اشاره کرده است که مسائل حقوق بشر در ایران محور گفت‌و‌گوهای دوجانبه اتحادیه اروپا با ایران خواهد بود.