تلاش قوه قضاییه برای اعطای آزادی کنترل شده در ایام انتخابات

به گزارش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نشست «کارگروه تحول در گسترش آزادی‌های مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت عمومی، روانی و اجتماعی» با حضور دادستان کل کشور برگزار شد. این نشست که با شرکت مقامات امنیتی اطلاعاتی قوه قضاییه از جمله رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور با حضور دادستان کل کشور برگزار شد تمرکزش بر مصادیق و حدود اعمال گسترش آزادی‌های مشروع در ایام انتخابات بود. آنچه مشخص است ذکر این نکته است که مقامات قضایی کشور فرق قابل ملاحظه ای در تعریف مفهوم آزادی در زمان انتخابات با ایام عادی قائل هستند.