احسان حسین زاده حقوقدان و موسس ایران جهان با خانم فغدغیک دوما نماینده پارلمان فرانسه دیدار کرد. طی این جلسه دو ساعته حول محور حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات و نیز آگاه سازی سیاستمداران فرانسوی در مورد سرکوب گسترده در جریان تظاهرات آبان ماه ۹۸ گفتگو شد. همچنین با تاکید بر مضر بودن تحریم ها بر زندگی روزمره مردم ایران و ضرورت راه اندازی اینستکس بدون در دسترس گذاشتن پول و با هدف رساندن غذا و دارو به مردم ایران، این مساله به اطلاع این سیاستمدار فرانسوی رسید که بدلیل چند دهه سرکوب مردم در ایران و نادیده گرفتن حقوق بنیادی مردم توسط حکومت جمهوری اسلامی، مشروعیت رژیم در بین مردم بطور کامل از بین رفته است و سیاستمداران فرانسوی این مساله را باید مورد نظر داشته باشند.