محمدجواد آذری جهرمی، ناقض حقوق بشر

محمد جواد آذری جهرمی متولد ۱۳۶۰ در فارس ایران، کار اجرایی خود را در دولت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ به عنوان کارشناس فنی وزارت اطلاعات و در دوران وزارت غلامحسین محسنی اژه ای آغاز کرد.

وزارتخانه ای که برای سالیان متمادی مسئول مستقیم تحدید آزادی بیان، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بوده است و آذری جهرمی در مصاحبه های مکرر خود ضمن ضرورت وجود شنود در وزارت اطلاعات از عضویت در این وزارتخانه ابراز خرسندی می نمایند.

هرچند کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شورایی است متشگل از نمایندگان چند وزارتخانه و سازمان به ریاست دادستان کل کشور و وزارت ارتباطات تنها شخص حقوقی تصمیم گیرنده در مورد تعیین مصادیق مجرمانه در بستر اینترنت نیست چراکه اساسا تعیین مصداق خلاف قانون یا شرع بودن بیشتر بر عهده مقامات قضایی و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما تنها مجری دستورات این کمیته در اجرایی کردن دستورات به لحاظ فنی وزارت ارتباطات به ریاست آذری جهرمی است. مسئولیت مسدود کردن وبسایت هایی که به دور از خشونت صرفا به تبلیغ یا بیان افکار سیاسی یا مذهبی خود می پرداخته اند و اکنون به دلیل فیلترینگ توان ادامه فعالیت ندارند یا با ریزش مخاطبان خود مواجه شده اند دقیقا متوجه وزارتخانه متبوع شخص آذری جهرمی است.