این صفحه اختصاص به مشارکت ایران جهان و اعضای آن در رسانه ها برای ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون دارد. در این صفحه مصاحبه ها، مقالات و سخنرانی های همکاران ایران جهان را خواهید یافت.

مصاحبه‌ احسان حسین‌زاده بنیان‌گذار ایرانِ جهان با رادیوفردا در مورد طرح اخیر مجلس برای تقلیل حبس تعزیری

https://www.youtube.com/watch?v=AMEThEV-wWo&feature=youtu.be