احسان حسین زاده بنیانگذار سازمان ایران جهان طی مصاحبه ای که در نشریه فرانسوی میدی‌لیبغ منتشر شد به تهدیداتی که در ایران بعنوان یک وکیل متوجه او بود اشاره کرد و همچنین در مورد تاسیس سازمان ایران جهان در فرانسه و فعالیت های حقوق بشری خود در فرانسه سخن گفت. متن کامل مصاحبه به زبان فرانسه در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.midilibre.fr/2019/12/04/montpellier-opposant-au-regime-iranien-le-jeune-avocat-demande-lasile-politique,8580551.php