بیانیه ها

موضع گیری فعال در زمینه موارد نقض حقوق بشر یکی از مهم ترین بخش های فعالیت ایران جهان است. لیست بیانیه های سازمان به شرح زیر است

بیانیه ایران جهان در مورد راهپیمایی ۱۳ آبان: راهپیمایی ۱۳ آبان مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است، متوقفش کنید