با توجه به گذشت بیش از سه ماه از ورود ویروس کرونا به داخل ایران، وضعیت زندان های جمهوری اسلامی مناسب نیست و زندانیان در معرض ابتلا به این ویروس کشنده قرار دارند. فضای سرانه زندان های ایران برای هر زندانی به اندازه ای نیست که آنها بتوانند از ابتلا به این ویروس مصون بمانند و با توجه به این مسئله که مشکل زندانیان در زندان در عصر کرونا، نه مسئله ای مختص به ایران که مشکلی جهان الشمول است؛ نگرانی ها در مورد زندانیان روز به روز درحال افزایش است.

با توجه به شرایط حاد این روزها و نیز شرایط به مراتب وخیم تر زندان ها به لحاظ بهداشت، الزامات شرایط قرنطینه ای ایجاب میکند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعطای مرخصی به بخش عظیمی از زندانیان موافقت کند که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است اما انسان های بسیار ارزشمند و نخبه ای که به دلیل لجاجت قوه قضاییه در سرکوب جامعه مدنی با احکام سنگین مواجه گشته اند، اینک از دریافت این مرخصی حیاتی محروم مانده اند. سه تن از این زندانیان نخبه که در راه اعتلای اصول حقوق بشر در ایران تلاش می‌کردند، یعنی نسرین ستوده، امیرسالار داودی و محمد نجفی علی رغم اذعان تمام سازمان های حقوق بشری و حقوقدانان به مبری بودن آنها از هرگونه جرمی، به ناحق در زندان بسر میبرند و امروز جانشان در معرض ابتلا به ویروس کشنده کرونا است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان در اعطای مرخصی به آنان عناد می ورزد. بدین وسیله به مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی علی الخصوص سازمان زندان ها، قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی هشدار می دهیم که مسئولیت سلامت این سه وکیل شریف به عهده آنان است و از ایشان میخواهیم هرچه سریع تر در راستای اعطای مرخصی به آنها اقدام نمایند.