سهیلا رحیمی (شریک-موسس)

سهیلا رحیمی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر است که کارشناسی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانده است. او با رسانه های مختلفی در زمینه حقوق بشر از جمله ایران اینترنشنال، رادیوفردا و سازمان حقوق بشر ایران همکاری دارد.