همکاران

ایران جهان با وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر مختلفی در مسیر پیش برد اهداف خود همکاری می‌کند