ایران جهان به عنوان عضوی از جامعه مدنی ایران که امکان برقراری ارتباط با جامعه مدنی ایران را دارد و همینطور با استفاده از جریان آزاد اطلاع رسانی موجود در کشور فرانسه اقدام به طراحی و پیشبرد کمپین هایی برای بهبود معیارهای حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران می‌کند. لیست کمپین های ایران جهان به شرح زیر است

کمپین حمایت از حقوق فرهنگی اقوام در ایران با تاکید بر مطالبه‌گری مسالمت آمیز و نفی نژادپرستی