در چند روز اخیر خبرهای زیادی از پیدا شدن اجساد جوانان که به نظر می رسد در طی اعتراضات اخیر کشته شده و جنازه های آنان  در مخازن سدها و رودخانه ها رها شده است میبینیم.در میان این خبرها خبر پیدا شدن جسد جوانی ۲۷ ساله با نام ارشاد رحمانی اهل مریوان  که جسد او در سد گاران در نزدیکی شهر مریوان پیدا شده است به چشم میخورد ،نکته جالب توجه در مورد مرگ این جوان آن است که جسد این جوان سالم نبوده و بنا به گفته شاهدان عینی جمجمه این جوان شکافته و دست و پای او شکسته شده است،دایی این جوان در طی مصاحبه ای اعلام نموده که نیروهای امنیتی به خانواده این جوان فشار می آورند تا اعلام نمایند که این جوان خودکشی کرده است ، اما نکته حایز اهمیت آن است که خانواده این جوان پس از ناپدید شدن او تلاش های بسیاری برای گر فتن خبری از فرزندشان انجام داده اند و حتی در طی تماس با زندان سنندج به آنها پاسخ داده شده که پسر آنان در زندان سنندج زندانی است ولی متاسفانه پس از چند روز جسد او در  سد گاران یافت و توسط یکی از اقوام شناسایی شده است.چنانچه فرضیه خودکشی این جوان صحت داشته باشد نکته مبهم متلاشی بودن جسد اوست که به چه دلیل جنازه در این وضعیت است و چنانچه واقعا این جوان خودکشی کرده است چرا نیروهای امنیتی چنین درخواستی از خانواده او داشته اند؟و احتمال آن بسیار زیاد است که نیروهای امنیتی بدون حضور  خانواده اقدام به دفن جسد نمایند ،این در حالیست که هنوز خانواده این جوان امکان رویت جسد را نداشته اند ،و نمیدانند که واقعا چه بر سر فرزندشان آمده است.اما آنچه از این خبرها میتوان دریافت آن است که احتمال می رود شمار افراد مفقود شده در طی روزهای اخیر که بدین طریق جسدشان معدوم گردیده با توجه به ادامه جستجوهای خانواده این مفقودان افزایش یابد.