گزارشات ایران جهان در زمینه های مختلفی منتشر می‌شود. این گزارش‌ها به بررسی وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون و دیگر مسایل جاری مرتبط میپردازد تا نمایی کلی از مقررات جمهوری اسلامی را در این زمینه برای مخاطب داخلی و خارجی فراهم نماید.